KONTAKT

OLD VERGASER – CENTER
MICHAŁ HETMANN
UL. LANGEGO 14,
62-040 PUSZCZYKOWO

Nip: 7771766488

TEL. 690 146 176

Warsztat czynny

Od Wtorku do piątku 8.00 – 16.00 sobota 8.00 – 14.00

Kontakt telefoniczny

Od Wtorku do piątku 15.00 – 16.00 sobota 13.00 – 14.00

Nr Konta : 07 1240 6595 1111 0010 6166 4729

Kontakt
email : kontakt@old-vergaser-center.sklep.pl

(przed podaniem swoich danych zobacz poniżej RODO)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
Old Vergaser Center Michał Hetmann
NIP 7771766488
ul. Langego 14, 62-040 Puszczykowo

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zawartej umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz biuro rachunkowe

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

– w przypadku realizacji umowy – przez okres trwania umowy

– w przypadku wystawienia faktury – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego

– w przypadku realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – przez okres trwania gwarancji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy